ಪುಟ_ಬ್ಯಾನರ್

ಪಾಲುದಾರರು

ಪಾಲುದಾರರು

1. ವುಹಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್

2. ವುಹಾನ್ ಯುವಾಂಡಾ ಹೊಂಗ್ಯುವಾನ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್.

3. ವುಹಾನ್ ವುಯಾವೊ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್.

4. ವುಹಾನ್ ಶುಬಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್.

5. ಜಿಯಾನ್ಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಯೆಕೈ ಥಾಯ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ (ಸುಯಿಝೌ) ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್.

6. Hubei Fuxing Biological Technology Co., Ltd.

7. Qianjiang Yongan ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್.

8. ಓರಿಯಂಟಲ್ ಬೋಧಿ (ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ) ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್.

9. ಹೆನಾನ್ ಟಿಯಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್.

10. ಹುಯಾಂಗ್ (ಎನ್ಶಿ) ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್.

11 ಹುಬೈ ಸಿಯಾನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್.

12 ಜಿಂಗ್ಝೌ ಹೈಚೆಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್.

13. ಹುನಾನ್ ಹಾಂಗ್ಟೈ ಚೈನೀಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೀಸಸ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್.

14. ವುಹಾನ್ ಹೆಂಗ್ಕ್ಸಿನ್ಯುವಾನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್.

15. Hubei Nuoshengyuan ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್.

16. ಹುಬೈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್.

17. Hubei Shencheng Life Science Co., Ltd.

18. Hubei Xinzong ವೈರಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್.